Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và sự gia tăng của thị…